Mieszkanie dla Młodych - przebieg programu

Już po pierwszych kwartałach pierwszego roku działania programu MdM okazało się, że zapotrzebowanie na środki z puli dotacji przewidzianej na 2014 rok będzie dużo niższe od planowanych kwot. Wynikało to z przede wszystkim małej liczby tanich i niewielkich mieszkań już gotowych bądź z terminem oddania w 2014 roku. Jak podał BGK od początku 2014 roku z dofinansowania w ramach programu MdM skorzystało ponad 50 tys. beneficjentów, a rząd wydał na ten cel ponad 1,2 mld zł.

mieszkanie

 

Od września 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady programu „Mieszkanie dla młodych”. Rząd postanowił dopuścić do niego: zakup mieszkania bądź domu na rynku wtórnym, włączyć do MdM mieszkania spółdzielcze i mieszkania powstałe w wyniku adaptacji bądź przebudowy do katalogu mieszkań, rozszerzyć listy osób, które mogą przystąpić do preferencyjnego kredytu. Na tych zmianach skorzystały głównie rodziny wielodzietne, dla których zwiększono dopłatę z 15 do 20 oraz 30 proc. ceny zakupu mieszkania. W przypadku rodzin z trojgiem i więcej dzieci zwiększyła się też powierzchnia mieszkania, którą należy wliczyć do dopłaty: z 50 m2 do 65 m2. W tym przypadku zniesiono dodatkowo również maksymalny dopuszczalny wiek i wymóg nieposiadania wcześniej własnego mieszkania. Zmiany te wpłynęły na wzrost zainteresowania MdM, szczególnie rodzin z dziećmi.

 

Ponad 90% wniosków o dofinansowania do wkładu własnego dotyczyło mieszkań, a średnia powierzchnia mieszkań nabywanych za pomocą MdM wyniosła 53,28 m² (domu jednorodzinnego- 85,52 m²).

 

W 2015 roku wypłacono z rządowej kasy dofinansowania do wkładu własnego kwotę w wysokości aż 520,7 mln zł. Banki kredytujące zawarły z polskimi obywatelami 27 305 umów kredytowych na łączną sumę blisko 4,9 mld zł. W porównaniu w rokiem poprzednim wynik ten jest trzykrotnie wyższy (podpisano 9 141 umów).

 

Program Mieszkanie dla Młodych od początku najpopularniejszy jest w województwie mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim.

 

W 2015 roku zaczęło powstawać coraz więcej mieszkań, które spełniałyby wymogi MdM i były przeznaczone dla „przeciętnego Kowalskiego”. Deweloperzy wstrzymali budowanie apartamentowców, skupiając się na inwestycjach w lokale do 50m2.

 

Suma dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych na rok 2016 przekroczyła już 1,6 mld zł. Ogromne zainteresowanie rządowym dofinansowaniem wkładu własnego sprawiło, że w połowie marca bieżącego roku zakończono przyjmowanie wniosków o dotację w ramach programu MdM. Polacy mogą jednak nadal wnioskować o preferencyjny kredyt na lata 2017 i 2018. Beneficjenci mogą obecnie wnioskować o dopłaty na zakup mieszkań i domów jednorodzinnych, które zostaną oddane do użytku w przyszłym oraz 2018 roku. Do wykorzystania w tym roku pozostało jeszcze prawie 373 mln z puli dopłat na 2017 r. Rząd nie przewiduje kontynuacji programu po 2018 roku, czyli dacie jego zakończenia.