Mieszkanie Plus - założenia programu

„Mieszkanie Plus” to kolejny rządowy program z plusem w nazwie, który ma wspomóc polskie rodziny. Tym razem w zakresie polityki mieszkaniowej. Program ma się opierać na trzech filarach – mieszkaniach na wynajem z możliwością wykupu, wsparciem budownictwa społecznego oraz zachęcaniem do oszczędzania na cele mieszkaniowe.

 

mieszkanie

W jego ramach zostanie utworzony Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, do którego będą przekazywane grunty należące do Skarbu Państwa. Powstaną na nich budynki mieszkalne z lokalami przeznaczonymi na wynajem w cenie atrakcyjniejszej od rynkowej – w założeniu czynsz ma wynosić 10-20 zł za metr kwadratowy.

 

Co prawda rząd nie narzuca granicy wieku, ale spodziewa się długich kolejek oczekujących, w związku z tym preferowane będą rodziny wielodzietne. W drugiej kolejności pod uwagę będą brane dochody i na podstawie tych obu kryteriów ustalona zostanie kolejność przyznawania mieszkań. Mieszkania z czasem będzie można wykupić na własność, wtedy wskazane kwoty czynszu będą wyższe o jakieś 20%. W przypadku kłopotów finansowych przyszłego nabywcy, na przykład wskutek utraty pracy, pieniądze, które gromadził on w ramach rat wykupu będzie można przeznaczyć na spłatę czynszu. Oddali to wizję posiadania własnego M, jednak ma uchronić przed sytuacjami, które występują analogicznie w przypadku kredytobiorców, którzy utracili płynność finansową, tyle że w takiej sytuacji mogą oni spłacane mieszkanie stracić.

 

Wsparcie budownictwa społecznego natomiast ma polegać na dofinansowaniu samorządów poprzez udzielanie dopłat do budowy mieszkań komunalnych. Pomoc miałaby wynosić między 35 a 55%. Samorządy, spółki gminne oraz towarzystwa budownictwo społecznego będą mogły uzyskać również preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Komunalnego, jeśli przeznaczą je na budowę mieszkań komunalnych.

 

Do oszczędzania rząd chce zachęcić wprowadzając indywidualne konta mieszkaniowe w bankach, na których będzie można odkładać środki na cele mieszkaniowe. Dla osób wpłacających pieniądze regularnie przez minimum 5 lat przewidziano premie. Konto będzie miało charakter otwarty, czyli zgromadzony na nim kapitał będzie można przeznaczyć na dowolny cel mieszkaniowy – remont, kupno, wkład do spółdzielni, czy udział w TBS. Jeśli pieniądze zostaną wydane na inny cel, wtedy premia będzie musiała zostać zwrócona.